Týnský chrám na Staroměstském náměstí určitě neminete. Staletí dotváří panorama centra Prahy a budí pozornost svojí církevní minulostí. Původně katolický kostel se dvěma dominantními věžemi sloužil přes dvě století výhradně Husitům. Pozlacený kalich na jeho průčelí je dnes vzácným symbolem smíření.

Jedna věž tlustší než druhá

Zpočátku románský a poté raně gotický kostel prošel zásadní přestavbou ve 14. a 15. století. Obdivuhodné jsou dvě zdobené věže, které ční do výšky 80 metrů a zaujímají tak hned druhé místo za svatovítskými věžemi na Pražském hradě. Jejich výška se jim stala osudnou v roce 1819, kdy do nich udeřil blesk a způsobil devastující požár, který pohltil jeden ze zvonů. Monstrózní zvon jménem Marie z 16. století o váze 6 450 kg v jižní věži ale visí dodnes. Možná si všimnete, že jižní věž Týnského chrámu je znatelně širší, což podle domněnek znázorňuje silnějšího muže v rodině. Věž nabízí překrásné výhledy, vystoupat po 189 schodech, kamenných i dřevěných, až na vrchol, však vyžaduje trochu odvahy.

Husitský svatostánek

První dochovaná zmínka o kostele sahá až do roku 1135, tehdy sloužil špitálu Panny Marie a jméno dostal podle polohy na ohrazeném kupeckém Týnském dvoře (týnit = ohradit). Za husitských dob byl kostel Matky Boží před Týnem přední kazatelnou strany podobojí, kde působili už předchůdci Jana Husa. Od roku 1621 do současnosti patří chrám Matky Boží před Týnem opět katolické farnosti.

Kalich jako symbol Týnského chrámu

Zlatý kalich patřil na průčelí Týnského chrámu odpradávna. Ten původní byl prý ještě starší než samo křesťanství a vešly se do něj čtyři měřiče obilí. Přestože byl trnem v oku katolickým kněžím, žádnému z dobře zaplacených zlodějů se ho nepodařilo z kostela sejmout. Jeho velikost však lákala i čápi, kteří se v něm uhnízdili. Žáby a hadi, snesené ptáky do vzácného domova, pak lezli z kalichu ven a padali na dlažbu před Týnský chrám, což mu nedělalo dobrou pověst… Po odletu čápů na jih proto raději husité kalich překryli deskou.

Roku 1623 však převzali kostel jezuité a 17. ledna toho roku kalich sňali. Éra kalichu na dlouhá staletí skončila. Nedochoval se ani žádný nákres či rytina. Až v roce 2018 se kostel Matky Boží před Týden své dominanty opět dočkal. Jeho současní majitelé Římskokatolická farnost Matky Boží zde nechala instalovat měděný pozlacený kalich s hostií z dílny architektonického studia Arpema.

Jak uvádí farnost na svém webu: „Kalich s hostií byl na průčelí umístěn na základě usnesení České biskupské konference jako gesto ekumenického smíření a současně zviditelnění nejcennějšího daru, který Kristus zanechal své církvi, totiž Eucharistie. Úcta k tomuto daru připomínající Večeři Páně je společná všem křesťanům bez rozdílu.“

Návštěva Týnského chrámu

Týnský chrám na Staroměstském náměstí můžete navštívit po celý rok od úterý do soboty od 10 do 13 hodin a od 15 do 17 hodin, v neděli pak od 10 do 12 hodin. Vstupné je dobrovolné, ale dar na údržbu kostela v symbolické výši 25 Kč nebo jedno Euro je velmi vítaný. Bezbariérový vstup naleznete v Celetné ulici čp. 5 přes farní centrum – úřad. Krov a střecha Týnského chrámu jsou od roku 2016 v rekonstrukci, tudíž je třeba počítat s mírnými omezeními.