Aktuální kalendář akcí v chrámu U Salvatora je nabitý koncerty, přednáškami a dalšími kulturními událostmi. Pokud chcete zažít silnou duchovní atmosféru, zúčastnit se přátelské bohoslužby „u stolu“, slyšet líbivý zvuk varhan a melodie pěveckého sboru, zajděte právě sem.

Napjatá politická historie

Základní kámen dosud největšího evangelického kostela v Praze byl položen roce 1611, po uzákonění náboženské svobody v Čechách. Jeho stavba trvala tři roky. Pozemek pro výstavbu kostela pro německé protestanty augšpurského vyznání koupil šlechtic Jáchym Ondřej Šlik, později jeden z 27 popravených pánů na Staroměstském náměstí. V politicky napjaté předbělohorské době byl chrám zasvěcený Spasiteli (Salvator=Spasitel) symbolem protihabsburského tažení.

Po prohrané bitvě na Bílé hoře byl kostel sv. Salvatora evangelíkům zabaven a předán do péče římskokatolickým pavlánům. Ani ti však v kostele nevydrželi, jejich klášter byl na základě církevních reforem císaře Josefa II. z roku 1796 zrušen a kostel U Salvatora se proměnil v mincovnu. Až v roce 1857 chrám za 15 tisíc zlatých získali zpět pražští augšpurští evangelíci a spojené Českobratrské církvi evangelické patří dodnes.

Varhaní večery U Salvatora

Zapomeňte na korpulentní chrámové koncerty pro turisty, v kostele U Salvatora zažijete hudební program, který má magickou duchovní atmosféru. Konají se zde pravidelné varhaní podvečery za dobrovolné vstupné i koncerty salvátorského pěveckého sboru. Ten při kostelu funguje už od 70. let 20. století a každý zájemce o sborový zpěv je v něm vítán.

Kulturní a duchovní osvěta

V kostele U Salvatora můžete dále navštívit poutavé přednášky osobností kulturního a duchovního života. Se zájemci se zde v diskuzi setkávají významní historici, spisovatelé, publicisté, faráři a další. A zdejší farnost nezapomíná ani na rodiče s dětmi, pro které pořádá biblické hodinky a různá rodinná setkání.

Kudy do kostela sv. Salvatora?

Chrám Českobratrské církve evangelické naleznete na Starém Městě mezi ulicemi Salvátorská, Kostečná a Dušní, nedaleko Dvořákova nábřeží. Klikatými uličkami sem dojdete pěšky za pár minut ze Staroměstského náměstí nebo Náměstí Republiky, kde se nachází stanice metra. Ještě blíž se můžete svézt na tramvajovou zastávku Dlouhá třída, odtud směrem k Vltavě už je kostel jen pár desítek metrů.