V sousedství Pražského hradu stojí jedna z nejvýznamnějších českých architektonických památek. Strahovský klášter je úchvatný nejenom zvenčí, veřejnosti má co nabídnout i ve svých historických sálech.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, jak zní plný název Strahovského kláštera, patří k nejvýznamnějším památkám v Praze. Sídlí zde Památník národního písemnictví a najdete zde věhlasnou knihovnu a obrazárnu s ceněnou expozicí výtvarného umění ze 14. až 19. století. Veřejnosti jsou knihovna a obrazárna otevřeny každý den od 9 do 17 hodin (vyjma polední pauzy), plné vstupné na jednu či druhou prohlídku činí 120 Kč.

Koloběh plenění a obnovy

Klášter byl založen roku 1143 za vlády a přispění knížete Vladislava II. Přežil plenění za husitských válek v 15. století, nájezd švédského vojska v 17. století, bombardování Francouzů v 18. století i deportaci řeholníků a uzavření totalitním režimem v 50. letech 20. století. Obnovení a oprav se Strahovský klášter dočkal v letech 1992 až 1993.

Areál Strahovského kláštera

Celý komplex Strahovského kláštera zahrnuje baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kostel sv. Rocha, klášterní budovy a hospodářské budovy. Místní historická knihovna a její depozitář pečují o 200 tisíc knih, rukopisů a prvotisků. Její nejstarší částí je tzv. Teologický sál z druhé poloviny 17. století, který nabízí nespočet vydání Bible a další teologickou literaturu.

Kdo žije ve Strahovském klášteře?

Nestává se to často, ale pokud kolem Petřína, Pohořelce nebo Pražského hradu uvidíte řeholníka v bílém oděvu, vězte, že jde pravděpodobně o bratra premonstráta ze Strahovského kláštera. „Bílí bratři“, jak se jim také přezdívá, jsou s klášterem spjati od jeho vzniku ve 12. století.

Řád premonstrátských řeholních kanovníků ctí asketický způsob života, jejich hlavní úlohou je kazatelství a kněžská služba věřícím (zpovědi), vykonávají charitu a podílejí se na rozvoji vědy a vzdělávání. Řád má také svou ženskou odnož a jeho členové působí ve farnostech napříč republikou. Strahovský klášter dosud platí za duchovní centrum premonstrátů v Čechách, nejen díky uložení ostatků sv. Norberta, zakladatele premonstrátského řádu, ve strahovské opatské bazilice (od roku 1627).

Jak se dostat ke Strahovskému klášteru

Návštěvu Strahovského kláštera můžete krásně spojit s procházkou na Pražský hrad. Začněte na Pohořelci, kam vás doveze tramvajová linka č. 22. Do areálu kláštera vejdete buď bránou z ulice Dlabačov, anebo schodištěm schovaným mezi domy čp. 8 a 9 na náměstí Pohořelec. Po prohlídce můžete klášter opustit skrz Petřín a z ulice Úvoz vystoupat po schodech do Loretánské ulice, která vás dovede až na Hradčanské náměstí před Pražský hrad.