Národní galerie v Praze spravuje a představuje veřejnosti největší sbírku uměleckých děl v Česku. Na výstavy z jejích sbírek narazíte v centru Prahy i na zámcích mimo metropoli. Výzkumná a osvětová činnost Národní galerie je ceněná stejně vysoko jako její exponáty.

Kde všude vystavuje Národní galerie: Stálé expozice Národní galerie v Praze jsou umístěny hned v několika výstavních prostorách: paláci Kinských, Klášteře sv. Anežky České, Veletržním paláci, Šternberském paláci a Schwarzenberském paláci. Krátkodobé výstavy hostí také Valdštejnská jízdárna, Salmovský palác, zámek Fryštát a zámek Žďár nad Sázavou.

Vznosná idea z konce 18. století

Pokud je možné vznik Národní galerie datovat, vše začalo 5. února 1796. Tehdy založilo několik vzdělanců z řad šlechty i měšťanstva Společnost vlasteneckých přátel umění s cílem „pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti“. Pod jejich taktovkou vznikly dvě významné kulturní instituce v Praze: Akademie umění a Obrazárna, historická předchůdkyně Národní galerie.

Vlajková loď NG – Veletržní palác

Nejrozsáhlejší sbírky moderního a současného umění Národní galerie naleznete ve Veletržním paláci v Holešovicích. Samotná funkcionalistická budova je kulturní památkou a vrcholným dílem architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla z let 1925 až 1928. Stálá expozice je zde věnována umění 19., 20. a 21. století. Pod střechou Veletržního paláce dále probíhají desítky aktuálních krátkodobých výstav.

Národní galerie dětem

Ve Veletržním paláci se několikrát týdně odehrávají také hravé workshopy pro děti! Vyřádí se tu i ti nejmenší, herny jsou určeny pro děti od 1,5 roku do 5 let. Starším je pak určen program ateliérů. Děti mohou tvořit samy nebo s rodiči, v inspirativním prostředí a pod dohledem zaměstnanců Národní galerie. Seznámí se s mnoha uměleckými směry a výtvarnými aktivitami, prohlédnou si vystavené originály a zhotoví svá vlastní velkolepá díla!

Unikátní středověká sbírka v Anežce

Klášterní komplex sv. Anežky české stojí za prohlídku, i kdyby neskrýval přes dvě stovky exponátů Národní galerie. Vstupní brány do kláštera vedou z ulic Na Františku nebo Anežská na pomezí Starého Města a Josefova.

Zdejší stálá sbírka – Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550 – nabízí ucelený vhled do tehdejších mistrných oborů malířství, sochařství a uměleckého řemesla. Nejvýše jsou ceněny exponáty z dob Lucemburků, z období vlád krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů.

Co byste neměli vynechat

Na Hradčanské náměstí vyrazte na Evropské umění od antiky do baroka (Šternberský palác) a výstavu Od rudolfínského umění až po baroko v Čechách (Schwarzenberský palác). Sbírkovou expozici Umění Asie nabízí palác Kinských na Staroměstském náměstí. S13 tisíci předměty původem z Japonska, Číny, Koreje, Tibetu, jižní a jihovýchodní Asie, islámské kulturní oblasti a Afriky patří k nejvýznamnějším v Evropě.

Vstupné a otevírací doba

Zakoupit lze jednorázové vstupné na konkrétní sbírkovou expozici, anebo můžete využít kombinovaného lístku a navštívit všechny sbírkové expozice Národní galerie v Praze. Příjemný je vstup zdarma pro děti do 18 let a studenty do 26 let. Pondělí bývá zavřeno, v ostatní dny si můžete expozice prohlédnout od 10 do 18 hodin. Zajímáte-li se o stálé expozice NG, využijte „dny volného vstupu“, jejich výčet je uveden na webových stránkách Národní galerie.