Lanová dráha na Petřín patří mezi spolehlivé pražské atrakce. Z Újezdu se nechte vyvézt až na vrchol kopce a kochejte se výhledy na Prahu.

Více než stoletý unikát

S přestávkami slouží lanová dráha lidem od roku 1891. Pohon byl zpočátku na vodní převahu. Do vozu nahoře se jednoduše nalilo takové množství vody, aby převážil vůz čekající dole (až 3600 l), řidič musel pouze brzdit. Když v létě na Petříně voda vyschla, na kopec se šlapalo zase pěšky.

Na delší dobu provoz přerušila až 1. světová válka. Znovu se dala lanovka do chodu v roce 1932, tentokrát už poháněná elektřinou. Z další rány – rozsáhlým sesuvem půdy na Petříně (1965) – se oklepala až po dvaceti letech. Po obnově byla otevřena jako součást městské hromadné dopravy v Praze (1985).

I dnes šlape jedinečné strojové zařízení stejně spolehlivě jako v roce 1932, kdy bylo sestaveno. Po dobu nucené přestávky mezi 60. a 80. lety 20. století jej udržovali ve skvělém stavu sami zaměstnanci střešovické vozovny, ač mimo svou pracovní dobu. Díky nim stroj při opětovném zahájení provozu v roce 1985 zcela dostačoval požadovanému výkonu i bezpečnostním měřítkům. Činnost ozubeného soukolí můžete i dnes sledovat za prosklenou vitrínou v horní stanici.

Lanová dráha v číslech

Délka trati lanové dráhy přesahuje 510 metrů a zahrnuje maximální sklon 298 ‰. Na třech zastávkách Újezd–Nebozízek–Petřín překoná souprava s dvěma vozy 130 výškových metrů. Rychlostí 4 m/s vás vyveze na vrch Petřín za čtyři minuty.

Po své elektrifikaci ve 30. letech byla lanovka schopna přepravit až 2600 lidí za hodinu, současné statistiky uvádějí kolem dvou milionů lidí ročně. Zajímavostí je průjezd skrz Hladovou zeď, kterou nechal na Petříně postavit panovník Karel IV. v letech 1360-1362, aby zajistil obživu nejchudším Pražanům.

Jízdní řád lanovky

Lanovka funguje celoročně (mimo pravidelné výluky na jaře a na podzim) od 8 hodin ráno do 23 hod. a jezdí v čtvrthodinových intervalech. Oproti tramvajím a autobusům lze v lanovce na Petřín přepravovat jízdní kola. Prostředí je bohužel bariérové.

Pozor na výluky!

Dvakrát do roka prochází lanová dráha na Petřín technickou údržbou. Mimo provoz bývá v měsících březnu a říjnu, ale záleží také na počasí. Na pravidelné revize lanovky upozorňuje hlášení v tramvajích, které projíždějí zastávkou Újezd. To je ale pro zmatené cestující obvykle pozdě. Proto si raději před výletem na Petřín ověřte, zda není lanovka v opravě, vyhnete se tak zbytečnému zklamání přímo na místě.