O téměř 28 procent se od zahájení provozu zvýšilo nájemné v historicky prvním areálu zařízených nájemních bytů Albertov Rental Apartments v Praze. Průměrná doba pronájmu za stejné období vzrostla obdobně, aktuálně činí 27 měsíců. A zhruba 22 % všech bytů se pronajme jen na základě referencí spokojených klientů. Tak by se daly shrnout zajímavé poznatky mezinárodní investiční společnosti CTR group, která celý komplex v centru Prahy úspěšně provozuje již 10 let.

Pilotní projekt nájemních bytů slaví 10 let provozu a renovuje

Albertov Rental Apartments je historicky prvním komerčním nájemním objektem, který v Praze nabídl filosofii nadstandardního bydlení v tzv. servisovaných apartmánech, tedy plně vybavených bytech včetně kvalitního nábytku na míru, spotřebičů, doplňků a dokonce i předmětů denního užití. Díky dalším výhodám, mezi které patří zejména flexibilita v délce nájemního vztahu a doplňkové služby, byl dlouho na pražském trhu unikátní, než inspiroval i další investory k realizaci podobných projektů.

„Kolaudace areálu Albertov Rental Apartments proběhla na konci roku 2007 a první nájemní smlouva zde byla podepsána k 19. březnu 2008. Svým konceptem uzavřeného, bezpečného a klidného bydlení s recepcí a doplňkovými službami se stal Albertov historicky prvním komplexem tohoto typu v Praze a téměř o dekádu předběhl svou dobu,“ říká ředitelka projektu Veronika Ježková, která má na starosti jeho každodenní provoz.

Do provozu vstoupil areál Albertov Rental Apartments s mottem „Pocit domova s pohodlím hotelu“ a nejen, že tomuto mottu zůstal po celou dobu věrný, ale postupně se díky jeho úspěchu tato filosofie rozšířila i do dalších areálů provozovaných v rámci skupiny. Deset let zkušeností skupiny CTR s nájemním bydlením pak umožnilo vstup stejného konceptu i do dalších evropských měst. Dnes je Albertov součástí širší sítě partnerských nájemních objektů, které CTR provozuje také v Drážďanech (103 bytů), aktuálně dokončuje další v bavorském Regensburgu (79 bytů) a zcela nový staví také v Košicích na Slovensku (151 bytů).

Vždy je ale potřeba jít s dobou, proto i Albertov po dekádě úspěšného provozu průběžně investuje do rekonstrukce bytů a jejich vybavení. Probíhající modernizace bytů zahrnují například instalaci ambientního osvětlení, obklady dominantních vnitřních stěn bytů klinkerem, rekonstrukce koupelen a kuchyňských linek. Stejně tak investuje i do faceliftu a modernizace společných prostor, výtahů a dalšího zařízení. Chod areálu tím ale není nijak omezen, rekonstrukce probíhají postupně tak, jak jsou jednotlivé byty s koncem nájemních smluv uvolňovány.

Nejen byty, ale i supermarket, restaurace, služby a vlastní vinice

Albertov Rental Apartments, to není jen 269 plně vybavených bytů k pronájmu, ale také více než 300 podzemních parkovacích míst, supermarket LIDL, restaurace Potrefená husa a několik dalších prodejen a služeb, které jsou rezidentům areálu i obyvatelům v okolí k dispozici.

Areál zaujímá více než 13.300 metrů čtverečních bytové plochy a téměř 2.800 metrů komerčních ploch. Příjemným bonusem je vlastní vinice s altánem, jehož neopakovatelnou atmosféru si mohou vychutnat pouze rezidenti. Byla založena v roce 2009 a navazuje na dlouhou historii pěstování vinné révy v Praze, která se začala psát již ve středověku. Dnes čítá asi 850 hlav révy tří odrůd: rýnského ryzlinku, fénixe a rulandského modrého. Od roku 2017 se víno z albertovských vinic prezentuje v rámci akce Pražské vinice – Putování vinicemi hlavního města.

10 let zkušeností jako indikátor vývoje trhu

Desetileté zkušenosti v provozování a permanentně vysoká obsazenost areálu od roku 2010 poskytují také poměrně širokou základnu dat o vývoji nadstandardního segmentu nájemního bydlení v centru Prahy. Kromě výše uvedených otázek tak mohou data zodpovědět i řadu dalších. V éře krátkodobého pronajímání a módní vlny investičních bytů se přímo nabízí například otázka, jaký poměr vlastně tvoří klientela krátkodobých pronájmů vůči klasickým dlouhodobým.

„V případě Albertov Rental Apartments označujeme za dlouhodobé všechny pronájmy, které překročí dobu 6 měsíců. V tomto členění obsadí krátkodobější pronájmy přibližně třetinu našich bytů, zbylé dvě třetiny jednotek připadají na dlouhodobé nájemní vztahy. Dosud nejdelší platná nájemní smlouva byla uzavřena v listopadu 2008 a je prodlužována dodnes, což svědčí o vysoké úrovni služeb, kterou klienti oceňují,“ přibližuje zajímavá data Veronika Ježková.

Inspirace z USA i z Německa
Původní myšlenka tzv. servisovaných apartmánů se datuje již do 60. let do Spojených států. V 80. letech pak začaly ve stejném duchu vznikat první rezidence i v západní Evropě, zejména v Německu. S tím, jak rostl objem peněz v ekonomice a stoupala poptávka po dobře zajištěných, nízkorizikových investicích se stabilním výnosem, došlo i k výraznému rozvoji tohoto odvětví v posledním desetiletí.

Například v Německu došlo v porovnání let 2016 a 2017 k meziročnímu nárůstu o 100 nových objektů s průměrným počtem 120 servisovaných apartmánů na objekt, což znamenalo, že celková zásoba tohoto typu bydlení dosáhla v dubnu 2017 již 580 domů s celkovým počtem 31.600 bytů. V posledních letech se myšlenka servisovaných apartmánů čím dál více prosazuje také v České republice.

Videoprezentace projektu je ke shlédnutí na: https://albertov.eu/video-cs/