Emauzský klášter, klášter benediktinů při chrámu Panny Marie a slovanských patronů, Emauzské opatství nebo klášter Na Slovanech. Kostel v Podskalí před Vyšehradem se skořepinovými křídly a pozlacenými hroty má mnoho názvů odpovídajících jeho historii. Jednoduché „Emauzy“ ale od Pražanů uslyšíte nejčastěji.

Proč Emauzy?

Když se v roce 1372 kostel vysvěcoval, předčítala se část evangelia o zjevení Ježíše Krista učedníkům putujícím do Emauz. Od té doby jednoslovný název zlidověl.

Architektura Emauzského kláštera

Klášter vznikal v rámci plánů výstavby Nového Města pražského a není bez zajímavosti, že stál stejně peněz jako Karlův most. Dnešním návštěvníkům je přístupná křížová chodba, vymalována ve 14. století cyklem 85 biblických výjevů, barokní refektář, císařská kaple a kostel zasvěcený Panně Marii, sv. Jeronýmovi a slovanským patronům (Cyrilu a Metodějovi, Vojtěchovi a Prokopovi). Klášter byl postaven v blízkosti kaple sv. Kosmy a Damiána s raně barokní klenbou, umístěné v severozápadním cípu areálu.

Benediktini v Emauzích

Emauzský klášter založil roku 1347 král a pozdější císař Karel IV. pro slovanské benediktiny za účelem pěstování liturgie ve staroslověnštině a učení biblických jazyků. Dodnes tu nejstarší křesťanský mnišský řád, který se řídí Řeholí sv. Benedikta z Nursie z počátku 6. stolení, nalezneme. V době panování Karla IV. platilo benediktinské opatství za jediný slovanský klášter v západní Evropě.

V husitské době se zde jako v jediném českém klášteře praktikovalo přijímání pod obojí, které bylo hlavním symbolem legalizace dvojvěří v českých zemích. Namísto vyplenění tak mohl klášter dál fungovat a udržet si pozici centra vzdělanosti, navzdory jeho převzetí kališníky v roce 1410.

Krutá daň za nacistický odboj

Během 2. světové války ukrýval klášter aktivní odbojáře. Odtud informovali radiotelegrafisté z organizace Obrana národa ruskou zpravodajskou službu o dění v Praze. Roku 1941 nacisté kostel pro veřejnost uzavřeli, přesto se před ním konala mše jako vyjádření vzdoru okupantům. Gestapo však věřící rozehnalo a donutilo zdejší mnichy klášter opustit. Opat Arnošt Vykoukal byl zatčen a umístěn do koncentračního tábora v Dachau, kde po více než roce zemřel.

Při spojeneckém bombardování Prahy v roce 1945 utrpěl Emauzský klášter i kostel přímé zásahy tří zápalných pum. Většina klenby a dvě gotické věže kostela se zřítily, další části budov vyhořely. Rozsáhlé opravy proběhly v 50. letech, kdy klášterní komplex připadl Československé akademii věd. Řád benediktinů se do „svého“ kláštera vrátil až díky restituci po revoluci v roce 1989.

Jak se dostat k Emauzím?

Dvě typické věže kostela Panny Marie vás spolehlivě dovedou ke klášteru, ať sem míříte od břehu Vltavy, nebo z centra metropole. Tramvají jeďte na zastávku Palackého náměstí, odkud jen přejdete náměstí Pod Emauzy do ulice Pod Slovany. Vstup do areálu historické budovy kláštera naleznete na konci ulice Na Slovanech.

Pokud jedete metrem, vystupte na stanici Karlovo náměstí žluté linky B a jděte k eskalátorům ve směru na Palackého náměstí. Když z metra vystoupíte na opačné straně, na Karlově náměstí, budete to mít trochu dál. Přejděte do ulice Vyšehradská, ze které odbočte vpravo do ulice Na Slovanech.

Pozor, v neděli je klášter pro veřejnost zavřený.