Albertov pomáhá

Management Albertov Rental Apartments nezapomíná na svou morální povinnost, a proto se zapojil do charitativní pomoci dětem umístěným v Klokáncích, jejichž zřizovatelem je Fond ohrožených dětí. Od roku 2016 podporuje i další zařízení.

Pomáhejte s námi

Pomoci můžete i Vy. V Albertov Rental Apartments máme k dispozici kontejner na sběr obnošeného oblečení pro charitativní účely. Podporujeme takto sdružení Naděje o.s.

Děkujeme!


 

Skupina CTR stále pomáhá …

Například prostřednictvím své společnosti CTR Holding Assets GmbH, která podporuje UNICEF Österreich.

V rámci Albertov Rental Apartments probíhá i nadále charitativní sběr oblečení a materiální pomoc potřebným.

 

Dary v předešlých letech

Na začátku roku 2019 jsme poskytli finanční dar ve výši 20.000,- Kč na podporu onkologické péče nemocných dětí, a to Nadačnímu fondu KRTEK. Dar byl použit na nákup peřin a polštářů pro lůžkové oddělení.

Následoval druhý dar ve výši 30.000,- Kč pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry.

Na podzim roku 2019 jsme věnovali vybavení bytů a nábytek, který již nevyužijeme, Armádě spásy.

 

V průběhu roku 2018 jsme opět podpořili několika dary děti z Klokánků, a dále pak neziskovou organizaci Naděje, která poskytuje pomoc lidem v nouzi.

V první polovině roku putoval finanční dar ve výši 20.000,- Kč do Klokánku v Litoměřicích, a to na nákup nábytku do nově připravovaného bytu. Dále pak jsme věnovali Naději částku 25.000,- Kč na pomoc lidem ve stáří.

Na podzim jsme zakoupili lednici a 2 pračky pro chomutovský Klokánek a přispěli částkou 23.000,- Kč Naději; tentokrát na pomoc lidem s handicapem.

 

Zpočátku roku 2017 jsme se podíleli na spolufinancování vozu pro Fond ohrožených dětí v Klokánku Hostivice, a to ve výši 28.000,- Kč. Tyto vozy slouží hlavně na každodenní převoz dětí do školek, škol, na výlety, kulturní akce, do kroužků, k lékařům / do nemocnic a na nákupy a přepravu potřebných věcí.

Následovala naše pomoc Klokánku v Dolním Benešově. Klokánek, který už má trvání 16-náct let, se snažil dovybavit a zútulnil vnitřní prostory pro děti, především byty, ve kterých žijí společně s pečujícími tetami. Peníze použili na malování, nákup nábytku a podlahových krytin.

Výše finančního daru byla 16.000 Kč.

Na podzim roku 2017 jsme se rozhodli podpořit zřízení Baby boxu přímo v našem okolí na Praze 2, celkem ve výši 25.000,- Kč, a následně jsme zakoupili matrace v hodnotě 22.117,- Kč pro Klokánek v Litoměřicích.

 

Dary v roce 2016

I v roce 2016 jsme již tradičně přispěli dvakrát do roka na podporu Klokánků, tentokrát v Praze 8 a v Žatci, a to opět vybavením do bytů.

V únoru jsme se zapojili po projektu Šance dětem, v rámci kterého jsme splnili několik přání dětí z dětských domovů, a taktéž jsme podpořili program pro seniory – Remedium Praha o.p.s.

Ke konci roku jsme věnovali sponzorský dar Nakladatelství UMÚN s.r.o., jehož posláním je pomoc lidem s vážným tělesným postižením, konkrétně tělesně postiženým malířům, kteří malují ústy nebo nohama.

Celková hodnota poskytnutých darů za rok 2016 dosáhla výše 87.793,- Kč.

 

Dary v roce 2015

V březnu roku 2015 jsme věnovali 8 nových televizí do Klokánku v Teplicích a v Ústí nad Labem. Děti si tak mohly užít Velikonoční pohádky v jasných barvách.

V polovině roku 2015 se objevily zprávy o finančních problémech Fondu ohrožených dětí (FOD), tedy zřizovateli Klokánků. Hovořilo se o milionových dluzích na zdravotním a sociálním pojištění, zaměstnancům hrozily výpovědi a Klokánkům konec činnosti. Vzhledem k této situaci, jsme věnovali finanční dar ve výši 50.000 Kč Klokánku v Hostivici.

Nakonec se díky všem sponzorům podařilo Fondu ohrožených dětí toto období překlenout a nyní se snaží opět dále fungovat a poskytovat péči dětem, které potřebují okamžitou pomoc. Věříme, že se celá situace ohledně finančních záležitostí ve FOD brzy urovná a zařízení budou dále moci pomáhat dětem, které to potřebují.

 

Dary v roce 2014

Ani v roce 2014 jsme na pomoc potřebným nezapomněli. Jako již několik posledních let jsme zavítali do různých Klokánků s pomocí především ve formě elektrospotřebičů do nových nebo rekonstruovaných bytů.

Na jaře to byl Klokánek v Ústí nad Labem s celkovou výší daru 18.043,- Kč. Následovaly Janovice a Praha 8, kterým jsme poskytli sporák a pračky v hodnotě 29.039,- Kč. V druhé polovině roku jsme neodmítli naléhavou žádost Klokánku z Prahy – Kbel a přispěli jsme pračkou s částkou 6.200,- Kč.

 

Dary v roce 2013

Na přelomu roku 2012 a 2013 jsme věnovali věcný dar Klokánku v Chomutově. Tento Klokánek, který zahájil svou činnost v roce 2006, potřeboval stavební materiál na rekonstrukci nového bytu.

V září jsme se podíleli na pomoci hned dvěma Klokánkům. Prvním z nich byl Klokánek v Jindřichově Hradci, kterému jsme věnovali nové vysavače. Druhým z nich byl Klokánek v Janovicích, ke kterému jsme se po čase opět vrátili. Jako nejpotřebnější byly vybrány žehličky do již fungujících bytů. Hodnota darů byla v celkové výši 24.928,- Kč.

 

Dary v roce 2012

Dne 26. 4. 2012 tým Albertov Rental Apartments opět navštívil děti umístěné v Klokánku, tentokrát v Hostivici u Prahy.

Jako sponzorský dar jsme Klokánku věnovali zařízení pro kuchyňské linky – sporáky, digestoř a mikrovlnné trouby, v celkové hodnotě 19.861 Kč. I zde bylo setkání velmi milé a příjemné.

Následně ve čtvrtek 11.10.2012 jsme navštívili Klokánek, tentokrát na Praze 8. Jedná se o nejstarší Klokánek v Praze, který funguje již od roku 2000. Má dvě pobočky s celkem 7 byty s kapacitou pro 28 dětí.

Albertov Rental Apartments daroval tomuto Klokánku zahradní domeček v hodnotě 25.000 Kč.

 

Dary v roce 2011

V roce 2011 bylo v provozu 34 Klokánků s celkovou kapacitou 473 míst. Ne všechny kapacity mohly být ale využity, přičemž hlavním důvodem byl nedostatek finančních prostředků.

I z tohoto důvodu se Albertov Rental Apartments rozhodl pomoci.

Prvním Klokánkem, kterému jsme se věnovali, byl Klokánek v Janovicích nad Úhlavou – jediný v Plzeňském kraji.

Dne 2. 9. 2011 jsme Klokánek v Janovicích nad Úhlavou osobně navštívili a předali jsme dary v celkové hodnotě 24.108 Kč. V Klokánku byly nejvíce potřeba přikrývky, polštáře a také dětská obuv. Díky ředitelce Klokánku paní Jandové a paní Hánové, která se stará o sponzoring, jsme zjistili, jak to v Klokáncích funguje, strávili jsme zde příjemné odpoledne, ale hlavně jsme pomohli.