28.08.2014

Víte, že bydlíte v místech s pradávnou historií? Před započetím stavby komplexu Albertov Rental Apartments, zde probíhal rozsáhlý archeologický průzkum, který prokázal, že tato místa byla obydlena již v pravěku před více než 7 000 lety. 

Díky průzkumu byl prokázán i doposavad jen předpokládaný výskyt Keltů v této části Prahy. Nejrozsáhlejší lidská aktivita ale započala až kolem 11. století, kdy se tato lokalita stala součástí vyšehradského podhradí. Nacházely se zde pece na výrobu železa a těžební jámy na písek, který se při výrobě používal. V následujícím století se zde pravděpodobně začalo vyrábět i stříbro a barevné kovy. 

Po založení Nového Města toto sídliště s metalurgickou výrobou zaniklo. A po pozdějším zpustošení vyšehradského podhradí husity, se tato lokalita až do 18. století využívala jen pro zemědělství. V 19. století zde byly postaveny drobné průmyslové objekty. Největším z nich byla barvírna kůže.

Pokud vás zajímají podrobnosti o tomto archeologickém výzkumu, můžete si je přečíst na panelech u vstupu do recepce. Ve vitrínách je k vidění i několik exponátů z vykopávek.  

Archeologický průzkum v Praze Albertově